Тема: Середовище створення презентацій .

Дата (коли був запланований урок): 30.04.2020.

Завдання: Урок 30. Середовище створення презентацій.