Тема: Алгоритми з повтореннями.

Дата (коли був запланований урок): 08.04.2020.

Завдання: Урок 27. Алгоритми з повтореннями