Тема: Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч.

Дата (коли був запланований урок): 15.04.2020.

Завдання: Урок 28. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч