Тема: Цикли з лічильником.

Дата (коли був запланований урок): 22.04.2020.

Завдання: Урок 29. Цикли з лічильником