Тема: Цикли з передумовою.

Дата (коли був запланований урок): 29.04.2020.

Завдання: Урок 30. Цикли з передумовою