Тема: Повторення. Практична робота.

Дата (коли був запланований урок): 06.05.2020.

Завдання: Урок 31. Повторення. Практична робота.