Тема: Програмування випадкових процесів.

Дата (коли був запланований урок): 08-09.04.2020.

Завдання: Урок 27. Програмування випадкових процесів.