Тема: Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

Дата (коли був запланований урок): 22-23.04.2020.

Завдання: Урок 29. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.