Тема: Реляційні бази даних, їхні об’єкти.

Дата (коли був запланований урок): 18.01.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Також опрацюйте фрагмент з підручника.