Тема: Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

Дата (коли був запланований урок): 05.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.