Тема: Поняття символу. Кодування і декодування текстових повідомлень.

Дата (коли був запланований урок): 08.10.2020.

Завдання: Ознайомтеся з презентацією.