Тема: Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Дата (коли був запланований урок): 15.10.2020.

Завдання: Ознайомтеся з презентацією.