Тема: Доповнення текстів зображеннями.

Дата (коли був запланований урок): 26.03.2020.

Завдання: Раніше набраний текст (в текстовому редакторі Word) доповнити зображеннями.

Тема: Основні команди редагування: вирізати, копіювання, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

Дата (коли був запланований урок): 19.03.2020.

Завдання: Опрацювати презентацію. У текстовому редакторі Word набрати будь-який текст (5-6 речень), опрацювати основні команди редагування тексту.

Тема: Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.

Дата (коли був запланований урок): 12.03.2020.

Завдання: Опрацювати презентацію.