Тема: Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Дата (коли був запланований урок): 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020.

Завдання: Уроки 32-35. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.