Тема: Складові комп’ютерів та їх призначення. Практична робота 1.

Дата (коли був запланований урок): 08.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.