Тема: Операційна система та її інтерфейс.

Дата (коли був запланований урок): 15.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.