Тема: Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Дата (коли був запланований урок): 27.04.2020.

Завдання: Урок 58. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.


Тема: Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Дата (коли був запланований урок): 27.04.2020.

Завдання: Урок 59. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.