Тема: Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Завдання:

  1. Підручник: параграф 6.8, ст. 221-225 (опрацювати).
  2. Зверніть увагу на команди, наведені у таблиці 6.2 на ст. 222-223.